טיפול בבית הקשיש באמצעות עובד זר

  • צורכי אוכלוסיית המטופלים משתנה כל הזמן. ככל שהמטופל מתבגר כך מתרבים צרכיו וככל שתלותו בסובבים אותו גדלה אנו נדרשים להגביר את נוכחותנו בסביבתו. לצורך כך אנו ממליצים למטופל להגיש החמרה על מנת לזכות במימון שעות טיפול נוספות מטעם המוסד לביטוח לאומי ומנחים אותו לפנות לקרן לנפגעי השואה – אם הוא זכאי. כאשר צרכי המטופל מחייבים טיפול או השגחה או שניהם במשך 24 שעות ביממה יש צורך בהחלפת העובד הישראלי בעובד זר.
  • איתור והשמת עובד זר היא עניין מורכב ואנו מלווים את המטופל ומשפחתו בביצוע הפעולה הזו.
  • בעת העסקת עובד זר משתנה מעמדו של המטופל. ממטופל הזכאי לשעות טיפול באמצעות המטפלת הנשלחת אליו על ידינו הוא הופך למעסיק הראשי ועליו לדאוג לשכר העובדת הזרה, לתנאים הסוציאליים שלה ולביטוח הרפואי שלה. זהו שינוי משמעותי ומהותי ומחייב ליווי צמוד והדרכה מקצועית (בדרך כלל של בן המשפחה).
  • עובד ישראלי מגיע לבית המטופל מספר פעמים בשבוע לשעות ספורות בלבד ולעומתו העובד הזר נמצא בבית 24 שעות ביממה. האינטימיות שהתקיימה שעות ספורות בשבוע הופכת לאינטנסיבית ויש צורך להתגבר על לא מעט מכשולים.
  • נדרשת הכנה והיערכות מתאימה (מנטלית, פיזית – חדר מתאים למטפל הזר, תקציבית – תשלום שכר לעובד הזר וכל התשלומים הנלווים, אישורים שונים מטעם משרדי הממשלה ועוד) והתקשרות עם גורמים נוספים כגון התאגיד שמייבא את העובד הזר מארץ המוצא שלו. התקשרות זו מחייבת את המטופל – המעסיק לקשר חוזי עם התאגיד ועם המטפל הזר.
  • חברתנו בעלת הידע והניסיון ללוות ולהנחות את המטופל ובני המשפחה בביצוע משימה מורכבת זו.
  • העסקת העובד – מטלה נוספת הנגזרת מהפיכת המטופל למעסיק – גם היא דורשת ידע שאותו אנו מספקים עד וכולל עזיבת העובד הזר ובכלל זה ביצוע חישובי גמר חשבון.

יתרונות