כמה זמן מתקבלת תשובה לתביעה מביטוח סיעודי?

קבלת התשובה מהמוסד לביטוח לאומי תוך חודש וחצי מיום בקשת התביעה.

האם במסגרת חוק הסיעוד ניתנת עזרה של עוזרת בית?

ניתנת עזרה חלקית בהתאם לתקנות של המוסד לביטוח לאומי.

מי זכאי להעסיק עובד זר (מצד המטופל)?

מטופלים שאינם שוהים במסגרת מוסדית (למעט בדיור מוגן שאין בו שירותי סיעוד, או באשפוז יום), הזקוקים למטפל סיעודי שיועסק במשרה מלאה לפחות, זכאים לקבל היתר להעסיק עובד זר, אם הם עומדים בקריטריונים המופיעים בתנאי הזכאות, מימון העסקתו של עובד זר חל במלואו על בעל ההיתר, או ניתן בחלקו באמצעות גמלת סיעוד.

אלו מצבים קובעים זכאות לגמלת סיעוד?

 תנאי הסף:
אדם שהגיע לגיל פרישה
גמלת חוק הסיעוד מגיעה רק לתושבי ישראל
שאינו מקבל קצבאות אחרות למימון טיפול אישי
גמלת חוק הסיעוד תלויה במבחן ההכנסות ובמצבו הרפואי של הקשיש.

האם אפשרי רכישת שעות סיעוד באופן פרטי?

כן, זה אפשרי ויש חוזה עבודה מול המשרד.

.האם ניתנת עזרה עד קבלת אישור מביטוח לאומי?

בוודאי שניתנת עזרה, חברת סיעוד עוזרת ונותנת שירות טרום של מספר שעות בודדות שבועיות לעזרה
לקשיש והסתגלות. ניתן גם לקבל עזרה מעובדת סוציאלית.

האם ניתן לערער על בקשת גמלה שנדחית?

כן, ניתן להגיש ערעור למוסד לביטוח לאומי.

כיצד נקבעת היקף הזכאות לקבלת גמלה סיעודית?

לאחר הגשת הבקשה תבוא אחות מביטוח לאומי לבית המטופל על מנת להעריך את רמת התפקוד שלו.
שלב זה נקרא – הערכת תלות.

מהם הקריטריונים לקבלת זכאות לגמלת סיעוד?

תושבי ישראל שהגיעו לגיל פרישה, התלויים בעזרת הזולת בפעולות היום יום או זקוקים להשגחה,
זכאים לגמלת סיעוד (חוק סיעוד) של ביטוח לאומי.